DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ CỦA QUẬN HARRIS

Chương trình trợ cấp được Quận Harris
tài trợ và được quản lý bởi LiftFund

Quận Harris đã thành lập một quỹ cứu trợ cho doanh nghiệp nhỏ trị giá 30 triệu đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ nhầm phục hồi sau những ảnh hưởng kinh tế của đại dịch COVID-19.

Thời hạn đăng ký sẽ mở vào thứ Hai, ngày 20 tháng 9 lúc 9:30 sáng và sẽ hết hạn vào thứ Hai, ngày 4 tháng 10 lúc 5:30 chiều theo giờ chuẩn miền Trung. Quy trình đăng ký không phải ai đến trước, được phục vụ trước; tất cả các đơn ứng dụng đã hoàn thành sẽ được xem xét về tính đủ điều kiện và được ưu tiên dựa trên các thông số tác động kinh doanh nhỏ. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thêm chi tiết về chương trình này, bao gồm tính đủ điều kiện, phương pháp tài trợ và thời hạn.

Điều kiện bắt buộc

 • Nằm trong Quận Harris
 • Doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động tại Quận Harris. Xin quý vị kiểm tra trên bản đồ kèm theo đây để xem địa chỉ doanh nghiệp của bạn có nằm ở trong
  quận hay không.
 • Phải có từ 30 nhân viên trở xuống (bao gồm bán thời gian, nhà thầu và nhân
  viên toàn thời gian và chủ sở hữu)
 • Doanh nghiệp phải hoạt động trước tháng 4 năm 2020.
 • Doanh nghiệp mất thu nhập, hay dừng hoạt động do đại dịch
 • Doanh thu hàng năm dưới $500,000 đô la vào các năm 2019 và 2020
 • Doanh nghiệp phải có uy tin tốt với văn phòng của Texas Comptroller và phải
  cập nhật tất cả các loại thuế dù có nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ thuế chưa thanh
  toán.

Các doanh nghiệp được miễn thuế, kinh doanh cờ bạc, xây dựng khu dân cư, nhà đầu tư bất động sản đầu cơ, các tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp hướng đến tình dục sẽ không được điều kiện để được hổ trợ. Bạn có thể xem danh sách các mã NAICS bị cấm tại đây.

Điều kiện giải thưởng và giới hạn

Quỹ Cứu Trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Quận Harris sẽ cung cấp các khoản trợ cấp từ    $5,000 đến $25,000 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ có đủ điều kiện. Kinh phí phải được sử dụng cho các chi phí liên quan đến kinh doanh, bao gồm tiền lương, vốn lưu động, tiền thuê văn phòng, hàng tồn kho, vật tư, thiết bị và các chi phí hoạt động khác.

 • Người nộp đơn đủ điều kiện chỉ nhận được một phần thưởng.
 • Chỉ có thể trao một phần thưởng cho một  doanh nghiệp dù có nhiều địa điểm
 • Giới hạn một phần thưởng cho một địa chỉ của một doanh nghiệp thực trong Quận Harris

Danh mục tài liệu cần thiết

Đơn xin tài trợ sẽ yêu cầu xác minh tài liệu chính sác

 • Nhận dạng cá nhân  
  • Bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp
 • Tài liệu doanh nghiệp
  • Bằng chứng đăng ký doanh nghiệp với Bộ trưởng Tiểu bang Quận Harris hoặc TX
  • Q1 2021 941, báo cáo bảng lương hoặc 1099 để xác minh số lượng nhân viên
  • Hóa đơn tiện ích doanh nghiệp (nước, gas, điện) Các cơ sở kinh doanh tại nhà có thể cung cấp hóa đơn tiện ích tại nhà.
  • Tài chính doanh nghiệp: Tờ khai thuế doanh nghiệp năm 2019 và 2020 (có thể yêu cầu bổ sung tài liệu tài chính, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng hoặc P&L nếu bản khai thuế không thể xác minh lỗ)
 • Các tài liệu khác
  • DD 214 bằng chứng về việc xuất ngũ (chỉ dành cho cựu chiến binh)

Phương pháp chấm điểm

Phần thưởng của Quỹ Cứu Trợ Doanh nghiệp nhỏ của Quận Harris sẽ không được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Các đơn ứng dụng sẽ được đánh giá và cho điểm bằng phương pháp như sau. Những hồ sơ có điểm cao nhất sẽ được xem xét và phê duyệt trước. Các ứng dụng sẽ có tối đa 150 điểm dựa trên năm mục sau đây, mỗi mục có tối đa 30 điểm.

 • Quyền sở hữu
  • Chương trình ưu tiên cho các doanh nghiệp do phụ nữ, thiểu số và cựu
   chiến binh làm chủ
 • Tiếp cận hỗ trợ tài chính trước đây
  • Nhận khoản tài trợ COVID-19 của liên bang trước đây thông qua khoản vay PPP, EIDL hoặc các khoản tài trợ của Quận Harris
 • Chỉ số Tính dễ bị tổn thương xã hội của địa điểm kinh doanh
 • Số lượng nhân viên
  • Chương trình ưu tiên cho các doanh nghiệp có số lượng nhân viên dưới
   10 người
 • Ngành nghệ công nghiệp

Tiến trình và lịch trình trao thưởng

 • Các đơn đăng ký sẽ được chấp nhận từ Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 lúc 9:30 sáng đến thứ Hai, ngày 4 tháng 10 lúc 5:30 chiều.
 • Thời gian xét duyệt hồ sơ sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 10 năm 2021 và tiếp tục đến hết ngày 9 tháng 1 năm 2022.
 • Các khoản tài trợ sẽ được, trao hàng tháng bắt đầu từ tháng 11 năm 2021 và đến hết tháng 1 năm 2022. Các ứng dụng đủ điều kiện có điểm cao nhất sẽ được xem xét và trao giải đầu tiên, tiếp theo là các ứng dụng có điểm thấp hơn.
 • Tất cả các khoản tài trợ sẽ được trao trước tháng 1 năm 2022.

Tổ chức Đối Tác

Chúng tôi tự hào được hợp tác với các tổ chức cộng đồng địa phương cộng tác với tư cách là đối tác. Các cơ quan địa phương này sẽ hỗ trợ quá trình đăng ký để giúp vượt qua các thử thách về công nghệ hoặc ngôn ngữ. Danh sách các đại lý đối tác của chúng tôi và thông tin liên hệ của họ có thể được tìm thấy tại đây.

 

Phiên thông tin về quỹ cứu trợ doanh nghiệp nhỏ của Quận Harris

Chúng tôi sẽ tổ chức các phiên thông tin ảo để cung cấp thông tin tổng quan về chương trình tài trợ này.

Câu hỏi hay thắc mắc

FAQs

Nó dựa trên tổng doanh thu. Nếu bạn nộp một Lịch trình C, hãy sử dụng Dòng 1. Nếu bạn nộp 1120, hãy sử dụng Dòng 1a. Nếu bạn gửi 1120-S, hãy sử dụng Dòng 1. 

Không, số lượng nhân viên sẽ được tính toán dựa trên quý đầu tiên năm 2021. 

Bạn vẫn có thể nộp hóa đơn điện nước tại nhà. Miễn là địa chỉ trên hóa đơn điện nước giống với các tài liệu khác được cung cấp, điều đó có thể dùng để xác minh địa điểm kinh doanh. 

Bạn sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020. Ngoài ra, vui lòng tải một trong hai tùy chọn bên dưới lên ứng dụng: 

 • Báo cáo của Ngân hàng Doanh nghiệp từ quý đầu tiên của năm 2020 cùng với báo cáo của ngân hàng doanh nghiệp từ bất kỳ quý nào khác trong năm 2020 
 • Báo cáo lãi và lỗ từ tháng 1 đến tháng 8 cho năm 2020 và một báo cáo cho tháng 1 – tháng 8 năm 2021 

Số tiền bạn đủ điều kiện nhận được dựa trên tổng số lượng nhân viên toàn thời gian tương đương (FTE) mà bạn có. 

*Số tiền tài trợ tối đa 

Chủ Nhân

$10,000 

1-10 thêm nhân viên trở lên FTE

$15,000 

11-20 thêm nhân viên trở lên FTE 

$20,000 

21-30 thêm nhân viên trở lên FTE

$25,000 

Chúng tôi hy vọng sẽ có khoảng 2,000 doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ được hỗ trợ.

Đúng. 

LiftFund và các tổ chức cộng đồng địa phương sẽ giúp người nộp đơn điều hướng quy trình đăng ký và vượt qua các khó khăn về công nghệ hoặc ngôn ngữ. Thông tin thêm về các tổ chức đối tác có thể được tìm thấy tại đây

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ noreply@bmisw.com Vui lòng kiểm tra thư rác và thùng rác trong trường hợp nó bị chặn.

Có, chúng tôi sẽ tính toán số lượng nhân viên tương đương toàn thời gian (FTE), bao gồm 1099 công nhân.

Số tiền doanh thu hàng năm sẽ chỉ được xem xét cho vị trí được liệt kê trong đơn đăng ký chứ không phải tổng tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người nộp đơn.

Có, các doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký và số tiền tài trợ đã nhận trước đó sẽ được tính vào điểm tài trợ.

Không, doanh nghiệp phải được đăng ký với quận hoặc tiểu bang và hoạt động vào hoặc trước ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Có, để được hỗ trợ tài chính, vui lòng truy cập www.liftfund.com/loan-offerings  Bạn cũng có thể tham dự một trong những hội thảo sắp tới miễn phí của chúng tôi www.liftfund.com/events 

Có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại 888-215-2373, qua email sbgrants@liftfund.com  hoặc bạn có thể gửi câu hỏi trực tuyến 

LiftFund là tổ chức tài chính phát triển cộng đồng phi lợi nhuận với thành tích 27 năm trong việc nâng cao các cộng đồng bị đánh giá thấp và chưa được phục vụ trên toàn bộ 15 tiểu bang của mình. Kể từ năm 1994, LiftFund đã cung cấp hơn $409 triệu đô la tài trợ cơ hội và giáo dục kinh doanh cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân đầy khát vọng.

Vào năm 2020, LiftFund đã cung cấp hơn $98.2 triệu đô la hỗ trợ tài chính nhanh chóng cho các chủ doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt với tác động kinh tế của COVID-19, bao gồm các khoản vay cứu trợ, tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và các khoản vay PPP trên toàn bộ 15 tiểu bang của mình. Để biết thêm thông tin về LiftFund, hãy truy cập www.LiftFund.com.

LiftFund có nguồn gốc hổ trợ sâu xa tại Quận Harris và là nhà vô địch cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của chúng ta. Kể từ năm 1998, LiftFund đã cung cấp hơn $68.7 triệu đô la vốn và hơn 4,300 khoản vay kinh doanh cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân ở Đông Texas, trong đó 81% là người da đen, người bản địa và người da màu (BIPOC), 65% là người thu nhập thấp đến trung bình, 43% là phụ nữ và 24% là các công ty khởi nghiệp. Để biết thêm thông tin về LiftFund, hãy truy cập www.LiftFund.com 

Có, miễn là doanh nghiệp của bạn được đăng ký với DBA và bạn đã nộp một Lịch trình thuế C vào năm 2019 và 2020 cho doanh nghiệp của mình.  Nếu doanh nghiệp của bạn đã được đăng ký và bắt đầu hoạt động từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, bạn không cần phải cung cấp tờ khai thuế năm 2019. 

Tác động tiêu cực có thể được chứng minh bằng sự sụt giảm tổng doanh thu thuần hoặc tổng doanh thu từ năm 2019 đến năm 2020.

Vui lòng đính kèm các bản sao của 1099 năm 2020 của bạn trong đơn đăng ký hoặc gửi báo cáo bảng lương.

 Không, bạn chỉ có thể gửi một đơn đăng ký cho một doanh nghiệp.

Nếu bạn đã báo cáo thu nhập từ công việc kinh doanh hiện tại của mình theo lịch trình thuế C vào năm 2019 và 2020, bạn có thể nộp DBA tại thời điểm này và được xem xét. https://www.cclerk.hctx.net/PersonalRecords.aspx#ANInfo

Doanh nghiệp phải có DBA để được xem xét.

Không, doanh nghiệp phải nộp cả tờ khai thuế kinh doanh năm 2019 và năm 2020 để được xem xéttrừ khi doanh nghiệp đã được đăng ký và bắt đầu hoạt động từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, trong trường hợp đó, doanh nghiệp sẽ không phải nộp Lịch trình thuế năm 2019. Doanh nghiệp không được có bất kỳ khoản nợ thuế nào chưa thanh toán. 

Bạn sẽ được yêu cầu gửi hóa đơn tiện ích kinh doanh hiện tại kèm theo như một phần của đơn đăng ký.

Bạn có thể gửi một bản sao của hợp đồng thuê nhà đất của doanh nghiệp của bạn.

Có, chương trình Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Quận Harris được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Chương trình của Thành phố Houston, Chương trình Phát triển Kinh tế Harvey (HEDP), cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua các khoản cho vay và trợ cấp kinh doanh nhỏ.

Bấm vào đây để biết thêm về Harvey Economic Development Program (HEDP)

Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện nộp đơn hoặc nhận hỗ trợ từ chương trình của Thành phố hoặc Quận khác có thể đăng ký chương trình này.

Chúng tôi hoan nghênh bạn nhận hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký từ bên đệ tam nhân hay công ty, tuy nhiên, chủ sở hữu doanh nghiệp phải gửi đơn đăng ký của riêng họ và thông tin liên hệ được liệt kê phải dành cho chủ sở hữu.