Chúng tôi rất hoan nghênh sự hợp tác với các tổ chức cộng đồng địa phương sẽ cộng tác với tư cách là đối tác (hoặc người điều hướng) để hướng dẫn các chủ doanh nghiệp nhỏ quy trình đăng ký và giúp vượt qua các khó khăn về công nghệ hoặc ngôn ngữ. Vui lòng kết nối với các đối tác của chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp với đơn xin tài trợ.

(713) 774-5002
7047 Harrisburg Blvd
Houston, Texas 77011
(346) 704-1747
11821 E Freeway Suite 500
Houston, Texas 77029

team@impacthubhouston.net
(484) 854-0945
1801 Main Street 10th FloorHouston, Texas 77002

(832) 793-0033
9800 Town Park Dr #140
Houston, Texas 77036
(713) 393-8700
1301 Texas Ave
Houston, Texas 77002
(832) 808-5324
3000 Aldine Mail Route Rd,
Houston, TX 77039
(832) 808-5324
720 Fairmont Pkwy,
Pasadena, TX 77504

Marketing Partners

Innovasia Media

International Management District

NAACP Houston Branch

SCORE Houston